Służby w prokuraturze… (18.01 2012)
Polityka / maj 8, 2017

Ponownie oddaję miejsce na blogu swojemu Koledze – dr-owi Tadeuszowi Witkowskiemu, by opublikować jeden z jego najnowszych artykułów. Tekst wprawdzie ukazał się na łamach „Naszego Dziennika” w dziale „Myśl jest bronią” (10.01 2012r.), lecz w wersji nieco okrojonej. Poniższa publikacja, zgodnie z moimi staraniami – jest wersją zgodną z oryginałem. Przypominam – Autor jest publicystą specjalizującym się w literaturze oraz w najnowszej historii Polski, badaczem akt przechowywanych w archiwach IPN, byłym pracownikiem Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz członkiem Komisji Weryfikacyjnej ds. Wojskowych Służb Informacyjnych. (od T. Witkowskiego: Szanowni, w Polsce znowu kotłowanina. Sensacja goni sensację. Prawo przestaje być prawem. Nie sposób się odnaleźć we wszystkim, stąd skupiam się tylko na ostatniej kwestii. W związku z niedawnym zaktywizowaniem się niedobitków komunistycznych służb wojskowych i pogróżkami pod adresem A.M. i Komisji Weryfikacyjnej, próbuję w sposób przystępny wyjaśnić w czym rzecz: czym było WSI, czym zajmowała się Komisja i kto dziś faktycznie łamie prawo oraz niszczy polską demokrację.) SŁUŻBY W PROKURATURZE Nie wszystko, co wydaje się proste, można zamknąć w jednej, niebudzącej kontrowersji formule. Gdy 24 maja 2006 roku w Sejmie RP uchwalano ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, nic nie zapowiadało późniejszych konfliktów związanych ze sprawą likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych….

Pewien pouczający materiał… (19-10-2011)
Polityka / maj 8, 2017

Zamieszczam poniżej linki do dwóch części nader ciekawego i pouczającego materiału filmowego, traktującego o sposobach poszerzania wpływów przez pewne mocarstwo oraz o jego taktyce postępowania wobec „niepokornych” partnerów polityki międzynarodowej. Każdy naturalnie ma prawo do indywidualnej oceny wartości tego materiału, poznać i brać jednak pod uwagę nie zaszkodzi ;)… (Po obejrzeniu zachęcam do podzielenia się tutaj uwagami) CZĘŚĆ I CZĘŚĆ II

Ordynacje i kryzysy” – po latach… (02-10-2011)
Polityka / maj 8, 2017

Coraz częściej zderzamy się z prawdą, że w Polsce mamy do czynienia z permanentnym kryzysem politycznym dotykającym elit władzy. Brak kompetencji, brak efektywności, brak wiarygodności. Jego przyczyn należy upatrywać m.in. w złym sposobie wyłaniania reprezentantów społeczeństwa – negatywna selekcja, wady instytucjonalne… Niedawno, podczas przeglądania starych szpargałów, natknąłem się na swoją relację sprzed lat, opublikowaną w tygodniku Najwyższy Czas! (Nr 12/2000 tyt. „Ordynacje i kryzysy”), a dotyczącą debaty w siedzibie Centrum im. Adama Smitha w Warszawie, poświęconej właśnie powyższemu problemowi, a ściślej konfrontacji poglądów na ordynację – „Proporcjonalna, czy większościowa?” Mimo, że wspomniana publikacja ma już długą, siwą brodę – upłynęło przecież ponad dziesięć lat – jest jednak na swój sposób wciąż aktualna. Spróbujmy porównać, które z poruszonych wówczas kwestii znalazły odpowiednie miejsce w codzienności, zostały zrealizowane? Co się zmieniło?… Sądzę, że zarówno zwolennicy ordynacji proporcjonalnej jak i większościowej, wraz z tymi którzy walczą w sprawie JOW (jednomandatowych okręgów wyborczych) – dzięki ponownej lekturze tamtej relacji z pewnością zyskają dodatkowe światło w sprawie. Zatem zapraszam; (…) W czwartek 17 lutego 2000r. w Warszawie, w siedzibie Centrum im. Adama Smitha, odbyło się seminarium nt. „Ordynacje wyborcze – proporcjonalna, czy większościowa – a reforma systemu państwowego”. Spotkanie rozpoczęto wystąpieniem zwolennika ordynacji proporcjonalnej dr….